Популярные мировые курорты

 

 

DELATNOST PREDUZEĆA

Javno komunalno preduzeće „Naš Dom“ Apatin obavlja sledeće komunalne delatnosti:

 

Бр.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

ОПИС ДЕЛАТНОСТИ

1.

36.00

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2.

37.00

Уклањање отпадних вода

3.

38.11

Сакупљање отпада који није опасан

4.

38.21

Третман и одлагање отпада који није опасан

5.

38.32

Поновна употреба разврстаних материјала

6.

39.00

Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

7.

42.21

Изградња цевовода

8.

42.91

Изградња хидротехничких објеката

9.

43.22

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

10.

71.20

Техничко испитивање и анализе

11.

46.77

Трговина на велико отпадцима и остацима

12.

49.41

Друмски превоз терета

13.

52.10

Складиштење

14.

81.30

Услуге уређења и одржавање околине

15.

81.22

Услуге осталог чишћења зграда и опреме

16.

81.29

Услуге осталог чишћења

17.

96.03

Погребне и сродне делатности

18.

96.09

Остале непоменуте личне услужне делатности

19.

47.81

Трговина на мало храном, пићем и других производа на тезгама и пијацама

20.

47.82

Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама

21.

42.11

Изградња путева и аутопутева

22.

42.13

Изградња мостова и тунела

23.

43.11

Рушење објеката

24.

43.12

Припрема градилишта

25.

43.21

Постављање електричних инсталација

26.

43.99

Остали непоменути специфични грађевински радови

 

новости рок-музыки