PORTAL JAVNIH NABAVKI

 

JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

 

 

 

 

JAVNA NABAVKA 3/2018 - NABAVKA TEČNOG KISEONIKA
NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA 5/2018 - USLUGA ODRŽAVANJA PUMPI

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA 6/2018 - NABAVKA VODOMERA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Оbavestenje o podnetom Zahtevu za zastitu prava

 

JAVNA NABAVKA 9/2018 - NABAVKA POGREBNE OPREME

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

                 JAVNA NABAVKA 10/2018 - MATERIJAL I USLUGE ZA ODRŽAVANJE PUTEVA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

                                JAVNA NABAVKA 11/2018 - MAŠINSKA OBRADA METALA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

                                JAVNA NABAVKA 12/2018 - NABAVKA TRAKTORA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

                                JAVNA NABAVKA 13/2018 - NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
 

 

                                    JAVNA NABAVKA 14/2018 - USLUGE OBEZBEĐENJA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

                                    JAVNA NABAVKA 15/2018 - NABAVKA SERVISNIH VOZILA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

                                    JAVNA NABAVKA 16/2018 - USLUGE OSIGURANJA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

                               JAVNA NABAVKA 17/2018 - USLUGA REMONTA AUTOSMEĆARA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

                                    JAVNA NABAVKA 19/2018 - USLUGA IZRADE GROBNICA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

                                    JAVNA NABAVKA 20/2018 - USLUGA SANACIJE KROVA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

 

                              JAVNA NABAVKA 21/2018 - USLUGA SANACIJE VODOTORNJA

NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Odluka o dodeli ugovora

 

 

Mailing lista

KORISNI LINKOVI

 
 

Lokacija

loading map...
Click item below to move to