DELATNOST PREDUZEĆA

Javno komunalno preduzeće „Naš Dom“ Apatin obavlja sledeće komunalne delatnosti:

 

Бр.

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

ОПИС ДЕЛАТНОСТИ

1.

36.00

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

2.

37.00

Уклањање отпадних вода

3.

38.11

Сакупљање отпада који није опасан

4.

38.21

Третман и одлагање отпада који није опасан

5.

38.32

Поновна употреба разврстаних материјала

6.

39.00

Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

7.

42.21

Изградња цевовода

8.

42.91

Изградња хидротехничких објеката

9.

43.22

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

10.

71.20

Техничко испитивање и анализе

11.

46.77

Трговина на велико отпадцима и остацима

12.

49.41

Друмски превоз терета

13.

52.10

Складиштење

14.

81.30

Услуге уређења и одржавање околине

15.

81.22

Услуге осталог чишћења зграда и опреме

16.

81.29

Услуге осталог чишћења

17.

96.03

Погребне и сродне делатности

18.

96.09

Остале непоменуте личне услужне делатности

19.

47.81

Трговина на мало храном, пићем и других производа на тезгама и пијацама

20.

47.82

Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама

21.

42.11

Изградња путева и аутопутева

22.

42.13

Изградња мостова и тунела

23.

43.11

Рушење објеката

24.

43.12

Припрема градилишта

25.

43.21

Постављање електричних инсталација

26.

43.99

Остали непоменути специфични грађевински радови

 

Mailing lista

KORISNI LINKOVI

 
 

Lokacija

loading map...
Click item below to move to