PORTAL JAVNIH NABAVKI

JAVNA NABAVKA

 

Kod donošenja godišnjeg plana nabavke za iduću godinu nabavka se planira na osnovu poznatih i procenjenih elemenata realizacije tekuće godine, koji treba da se usvoji do kraja godine. U okviru nabavke planiraju se dobra, radovi i usluge koje će se nabaviti tokom planske godine. Po zakonu o Javnim nabavkama (Sl. glasnik 124/12) kod nabavke postoje sledeće vrednosne kategorije:

 

  • - do 500.000 dinara ukupne procenjene vrednosti iste vrste dobara radova i usluge ne
  •   primenjuje se zakon o JN, nabavka se vrši na osnovu porudžbenice
  • - do 5.000.000 dinara primenjuju se propisi za JNMV (član 39)
  • - preko 5.000.000 dinara sprovodi se postupak po zakonu o JN velike vrednost
  •  

Tokom godine ako se menjaju uslovi i okviri raznih nabavki, nadzorni odbor mora svojom odlukom da verifikuje iste.

 

 
NAZIV DOKUMENTA DOWNLOAD
Plan javnih nabavki za 2019 godinu
 

 

 

Mailing lista

KORISNI LINKOVI

 
 

Lokacija

loading map...
Click item below to move to